POŻYCZKA

Zrealizuj marzenia
już dzisiaj

>

NA SPECJALNĄ OKAZJĘ

RRSO: 9,26%

ZAPYTAJ ONLINE


od 1%

prowizja


0 zł za

ubezpieczenie

minimum formalności
pożyczka na PIT


do 70 000 zł

nawet do

96 miesięcy

Wypełnij formularz

Czekaj na telefon

Ciesz się gotówką

Przyjdź do placówki

Przykład reprezentatywny dla pożyczki specjalnej plus: Całkowita kwota pożyczki 30 259 zł, umowa zawarta w dniu 13.03.2019 r. na okres 57 miesięcy z oprocentowaniem nominalnym zmiennym 7,49%, prowizją za udzielenie pożyczki w wysokości 941,05 zł, opłatą przygotowawczą w wysokości 0 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 9,26%, całkowita kwota do zapłaty wynosi 37 007,82 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 6 748,82 zł, a kwota raty miesięcznej wynosi 632,75 zł.

Niniejsza treść nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Ma charakter wyłącznie informacyjny. Wyliczona kwota pożyczki oraz kwota raty mają charakter orientacyjny a udzielenie pożyczki oraz jej warunki uzależnione będą od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia.


W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, SKOK Ziemi Rybnickiej zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią wysokość równą sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. W przypadku braku spłaty w ww. terminie, SKOK może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.


W przypadku zaległości w spłacie pożyczki SKOK może podjąć działania windykacyjne. Za przeprowadzone działania windykacyjne Pożyczkobiorca może być zobowiązany do zwrotu kosztów: sądowych, postępowania egzekucyjnego, zastępstwa procesowego i kosztów wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli klienta. Przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty za przedłużenie, której wysokość zależy od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia.


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, w związku z art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, SKOK występuje do Biura Informacji Gospodarczej ERIF BIG S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, o ujawnienie informacji gospodarczych w zakresie zobowiązań Pożyczkobiorcy, stanowiących tajemnicę bankową oraz o występowaniu za pośrednictwem wyżej wymienionego Rejestru Dłużników o udostępnienie danych dotyczących wymagalnego zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, a także o wywiązywaniu się Pożyczkobiorcy z wszelkich zobowiązań pieniężnych lub braku danych o takim zadłużeniu, a także przekazuje dane osobowe Pożyczkobiorcy oraz informacje o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek

Na tej stronie używamy plików cookies. Korzystając z niej akceptujesz politykę prywatności.Więcej informacji